ข้อมูล eBook

ชื่อ: ท่องเที่ยวหลายรส

ผู้แต่ง: ศุภลักษณ์ สนธิชัย

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การเดินทางทำให้เราได้ปล่อยวางจากชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยวเป็นการให้โอกาสตัวเองที่จะสัมผัสพื้นดินของแผ่นดินอื่นให้สิ้น...ได้ชิมรสชาติอาหารของคนต่างเผ่าพันธุ์ ให้หัวใจ...ได้ซึมซับความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชนชาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่รุ่งเรืองมานานนับพันปี...การเดินทางทำให้เรารู้สึกว่าโลกยังมีอะไรให้เราดู ให้เราเรียนรู้อีกมากนัก ...ไม่ว่าที่ไหนๆ ในโลกยังมีเรื่องราวดีๆ กับมีดอกไม้ริมทางเบิกบานต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ...

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-08 01:04
2018-07-25 01:04
2017-12-05 01:03
2017-11-29 14:30