ข้อมูล eBook

ชื่อ: คนเก่งเรียน

ผู้แต่ง: ยุดา รักไทย, ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือ “คนเก่งเรียน” เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนทั้งหลาย มีวิธีการเรียนอย่างชาญฉลาด และสามารถประสบความสำเร็จ ในการเรียนได้ไม่ยากนัก "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-12-12 01:03
2017-12-10 01:03
2017-12-06 01:03
2017-12-02 01:03
2017-11-29 14:30