ข้อมูล eBook

ชื่อ: Basic iOS App Development

ผู้แต่ง: ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน iOS ด้วยภาษา Objective C อธิบายการขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันอย่างละเอียด สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-31 01:04
2018-08-05 01:04
2017-11-29 14:30