ข้อมูล eBook

ชื่อ: สีสันปาร์ตี้

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือภาพส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้สมบูรณ์
สอนให้เด็กรู้จักสี รูปร่าง รูปทรง ความเหมือนความต่าง ทักษะทางภาษาในการออกเสียงชื่อเรียกของสิ่งต่างๆ และสนุกไปกับสีสันของสิ่งรอบตัว
พร้อมเรียนรู้คำศัพท์น่ารู้"