ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรียกอะไรนะ

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือภาพส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้สมบูรณ์
ส่งเสริมทักษะทางภาษา สอนให้เด็กรู้จักชื่อสัตว์ สิ่งของใกล้ตัว
ความเหมือนความต่าง สี รูปร่าง รูปทรง และเสริมสร้างจินตนาการ
แสนสนุกไปกับภาพสัตว์น่ารัก พร้อมเรียนรู้คำศัพท์น่ารู้"