ข้อมูล eBook

ชื่อ: มาซิมาหม่ำ

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือภาพส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้สมบูรณ์
ส่งเสริมทักษะทางภาษา สอนให้เด็กรู้จักชื่อผัก ผลไม้ ขนม ความเหมือนความต่าง สี รูปร่าง รูปทรง และละลานตาไปกับของกินแสนอร่อย
พร้อมเรียนรู้คำศัพท์น่ารู้ "