ข้อมูล eBook

ชื่อ: ขนมแม่เอ๊ย

ผู้แต่ง: ส.พลายน้อย

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 4

เนื้อหา

ประวัติความเป็นมาและประเพณีที่เกี่ยวข้องของขนมไทยที่สมบูรณ์ที่สุด เช่น ขนมกระทะ ขนมกวน ขนมสารท ขนมแชงม้า ขนมสามถ้วย ขนมสี่ถ้วย ขนมต้ม เป็นต้น พร้อมภาพประกอบสี่สี หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-08 01:04
2018-08-09 01:04
2018-06-19 01:04
2018-05-30 01:04
2018-05-30 01:04
2017-12-02 01:03
2017-11-30 01:03
2017-11-29 14:30
2017-11-29 14:30
2017-11-29 14:30