ข้อมูล eBook

ชื่อ: ยิ้มได้แม้พ่ายแพ้

ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวม 18 ข้อเขียนเข้มข้นจากคอลัมน์ "รับอรุณ" และ "ริมธาร" ที่ตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี ตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยกมาเล่าหรือเปรียบเทียบ จะทำให้เราได้ตระหนักว่าสุขหรือทุกข์ สำเร็จหรือล้มเหลว ชนะหรือพ่ายแพ้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต และยังมีสิ่งอื่นอีกมากมายที่สำคัญกว่า เช่น การทำความดี เอื้อเฟื้อผู้อื่น ละวางความยึดติดถือมั่นในตัวตน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-29 14:30