ข้อมูล eBook

ชื่อ: นวนิยาย ลูกแม่น้ำโขง

หมวดหลัก: นิยาย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

อ่างปลาบึกแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่า"อ่างผีสิง" เพราะเคยมีคำเล่าสืบกันต่อมาว่าปลาบึกดั่งกล่าวมีเจ้าของเป็นผีดุร้ายนัก

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-06 01:06
2017-12-02 01:03
2017-12-02 01:03