ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

80 หลุมพลางของชีวิตที่ต้องเตรียมรับมือ นำเสนอจุดอ่อนของจิตใจมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความมุ่งหวัง ท่าที และพฤติกรรม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-28 01:04
2018-07-16 01:04
2018-06-13 01:04
2018-02-18 01:03
2017-11-29 14:30