ข้อมูล eBook

ชื่อ: ขงจื๊อสอนคนธรรมดาให้เป็นยอดคน (ฉบับของขวัญ)

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ความเป็นยอดคนนั้นไม่ได้เกิดมาพร้อมมนุษย์คนใด
แต่เกิดขึ้นจากการหมั่นฝึกตนทั้งทางสติปัญญาและจิตใจอย่างยิ่งยวด
บอกได้เลยว่า... มันไม่มีทางลัดใดๆ และไม่มีใครจะเป็น “ยอดคน” ได้โดยไม่ได้ทำอะไร
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-06 01:06
2017-11-29 14:30