ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความลับของผู้หญิง

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ผู้หญิงไม่ได้เข้าใจยาก แค่ผู้ชายไม่เข้าใจมากกว่า
สิ่งเดียวที่ผู้หญิงมีไม่เหมือนผู้ชายก็คือสรีระร่างกาย แต่นอกเหนือจากนั้น
ทั้งพื้นฐานอารมณ์ ความคิด ความสามารถ มารยา ความต้องการ และเรื่องราวอีกร้อยแปด
เธอแสดงออกมากกว่า ละเอียดกว่า และใส่ใจมากกว่าเท่านั้นเอง
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-03 01:04
2018-08-09 01:04
2018-07-12 01:04
2018-06-08 01:04
2018-02-18 01:03
2017-12-16 01:03
2017-12-12 01:03
2017-11-29 14:30
2017-11-29 14:30