ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระพุทธเจ้าสอนชนะใจคน

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"สุดยอดวิธีการเอาชนะและรับมือกับคนทุกประเภทจาก “พระพุทธเจ้า”
อัจฉริยะที่คนทั้งโลกยอมรับอย่างหมดหัวใจที่พิสูจน์มาแล้วว่า... ได้ผลจริงแท้แน่นอน
คนที่อยากเป็นที่ยอมรับของทุกคน ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
"