ข้อมูล eBook

ชื่อ: สู้จากศูนย์ สู่มหาเศรษฐีแสนล้าน เจ้าสัวเฉลียว อยู่วิทยา

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ตำนานชีวิต คมความคิด ข้อคิดดีๆ ของเจ้าสัวเฉลียว อยู่วิทยา ที่จะเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในการสู้ชีวิต
และพิสูจน์ในสัจธรรมที่ว่า “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน”
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-29 14:30