ข้อมูล eBook

ชื่อ: เซน เปลี่ยนชีวิต

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"การทำความเข้าใจเซน คือการปล่อยวาง
แม้คนเก่ง ฉลาด มีสติปัญญาเพียงใด หากยังมีจิตผูกมัดก็ย่อมไม่รู้แจ้งในเซน
เพราะเซนเชื่อว่า... พันธนาการที่ผูกมัดจิตใจ ยิ่งรับไว้มาก ก็ยิ่งเป็นภาระมาก
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-25 01:04
2017-11-29 14:30