ข้อมูล eBook

ชื่อ: สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอนอลหม่าน ร้านเบเกอรี่

ผู้แต่ง: Read comice Publishing

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร
- การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ และเศษส่วนอย่างต่ำ
- การเปรียบเทียบเศษส่วนที่เท่ากัน การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ไม่เท่ากัน
- รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-14 01:05
2018-08-28 01:04
2018-08-15 01:04
2018-08-13 01:05
2018-07-20 01:04
2018-07-16 01:04
2018-07-10 01:03
2018-02-20 01:03
2017-12-05 01:03
2017-12-04 01:03
2017-11-29 14:30
2017-11-29 14:30