ข้อมูล eBook

ชื่อ: สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอน Ragna Hunter ศึกเกมส์ออนไลน์

ผู้แต่ง: Read comice Publishing

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสมการ
- การแก้สมการในระดับชั้น ป.6
- เข้าใจและรู้จักวิธีการหา ห.ร.ม.
- เข้าใจและรู้จักวิธีการหา ค.ร.น.
- รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-21 01:04
2018-07-16 01:04
2017-11-29 14:30
2017-11-29 14:30