ข้อมูล eBook

ชื่อ: วันสำคัญของไทย

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมวันสำคัญต่างๆ ไว้ให้คนไทยได้ศึกษา และได้รำลึกถึง เพื่อให้เห็นคุณค่า และความหมายของวันต่างๆ นั้นได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อประกอบในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ครูบาอาจารย์ และผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-10-13 01:09
2018-09-14 01:05
2018-08-08 01:04
2018-08-06 01:05
2018-06-09 01:03
2017-11-30 01:03
2017-11-29 14:30