ข้อมูล eBook

ชื่อ: กวนอู (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พบกับวรรณกรรมจีนสามก๊ก ฉบับการ์ตูน โดยเล่มนี้ได้กล่าวถึงกวนอูเป็นตัวอย่างของมนุษย์ผู้มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความภักดี กตัญญู จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตก็มิยอมให้ความซื่อสัตย์ที่ถือปฏิบัติมาทั้งชีวิตต้องตายไปพร้อมกับเขา ทำให้เขาได้รับการเคารพนับถือจากคนทั่วไป อีกทั้งการศึกสงครามก็มีวิธีการรบและกลยุทธ์ที่ล้ำเลิศ นอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับสาระความรู้ทางประวัติศาสตร์จีนที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-19 01:03
2018-07-10 01:03
2018-07-12 01:04
2018-02-18 01:03
2017-11-29 14:30
2017-11-29 14:30