ข้อมูล eBook

ชื่อ: Bakery เบเกอรีเป็นอาชีพ

ผู้แต่ง: ณัฐยา เต็งมงคล

สำนักพิมพ์: แสงแดด

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคู่มืออาชีพให้กับผู้ต้องการ ทำอาหารอบประเภทต่างๆขาย จึงมีอาหารอบครอบคลุม ทุกประเภท ฉะนั้นจะเน้นในเรื่องการค้าที่ต้องใส่สารเสริม คุณภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณ พร้อมสูตร อาหารอบโดยละเอียดกว่า 55 สูตร โดยจำแนกเป็น 5 หมวด คือ เค้ก คุกกี้ ขนมปัง พาย และโดนัท

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-09 01:04
2018-07-27 01:04
2018-07-12 01:04
2018-06-15 01:04
2018-02-18 01:03
2017-12-16 01:03
2017-12-10 01:03
2017-12-04 01:03
2017-11-29 14:30