ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทางลัดหัดพูด เกาหลี สุดจี๊ด

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมประโยคพื้นฐานภาษาเกาหลีที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็นหมวดหมู่ สามารถพูดตามได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโครงสร้างประโยคคำถาม-คำตอบ พร้อมคำศัพท์ประกอบประโยคพื้นฐานที่สามารถนำไปสร้างประโยคที่แตกต่างกันได้มากกว่า 1,200 ประโยค สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการท่องเที่ยว การทำงาน การเรียน หรือแม้แต่การสอบได้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-12-25 01:04
2017-12-16 01:03
2017-12-08 01:04
2017-11-29 14:30
2017-11-29 14:30