ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่คุณต้องรู้

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 4

เนื้อหา

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ไม่ยาก Basic English Grammar รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐานของการเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด สามารถนำไปต่อยอดได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน Basic English Conversation บทสนทนาพื้นฐานที่คุณต้องรู้ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน การท่องเที่ยวได้ไม่ยาก Basic English Vocabulary คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หลากหลายหมวดหมู่ ครอบคลุมการสื่อสารในชีวิตประจำวันรอบด้าน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-13 01:05
2018-02-18 01:03
2017-12-01 01:03
2017-11-29 14:30