ข้อมูลวีดีโอ

หลักสูตรติวออนไลน์ ฟิสิกส์ ม 6. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ข้อที่ 1

หมวด: การศึกษา

เนื้อหา

รายละเอียดหลักสูตร ติวฟิสิกส์ ม 6 เทอม 1 ข้อที่ 1

บทที่ 1 : ไฟฟ้าแม่เหล็ก

เนื้อหาของบทเรียน : บทนำ ลักษณะของเส้นแรงแม่เหล็ก และฟลักซ์แม่เหล็ก ,ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก หรือสนามแม่เหล็ก, ลักษณะของแรงที่เกิดขึ้นเมื่อ มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วผ่านสนามแม่เหล็ก, ลักษณะของแรงที่เกิดขึ้นเมื่อ เมื่อมีเส้นลวดวางอยู่ในสนามแม่เหล็กและมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน, การหาสนามแม่เหล็ก เมื่อมีเส้นลวด 1 เส้นที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน , การหาสนามแม่เหล็ก เมื่อมีเส้นลวด 2 เส้นที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ในทิศทางเดียวกัน, การหาสนามแม่เหล็ก เมื่อมีเส้นลวด 2 เส้นที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ในทิศทางส่วนทางกัน, การหาโมเมนต์ของแรงที่เกิดที่ขดลวดในสนามแม่เหล็ก, กระแสเหนี่ยวนำ ที่เกิดจากการนำขดลวดไปพันรอบสนามไฟฟ้า, แรงเคลื่อนเหนี่ยวนำในมอเตอร์ไฟฟ้า

บทที่ 2 : ไฟฟ้ากระแสสลับ

เนื้อหาของบทเรียน : บทนำ ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด ค่าความต่างศักย์สูงสุด ค่ายังผล ค่า VrmsIrms, วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มี ตัวต้านทานอย่างเดียว, วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มี ตัวเก็บประจุอย่างเดียว, วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มี ตัวเหนียวนำอย่างเดียว, วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ต่อวงจรแบบอนุกรม ที่มี R,L,C ผสมกัน, วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ต่อวงจรแบบขนาน ที่มี R,L,C ผสมกัน, ความถี่เรโซแนน (Resonance Frequency),