ข้อมูลวีดีโอ

หลักสูตรติวออนไลน์ ฟิสิกส์ ม 5. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ข้อที่ 2

หมวด: การศึกษา

เนื้อหา

รายละเอียดหลักสูตร ติวฟิสิกส์ ม 5 เทอม 1 ข้อที่ 1

บทที่ 1 : สมบัติเชิงกลของของแข็ง

เนื้อหาของบทเรียน : ความหมายของ แรงเค้นตามยาว, ความหมายของ ความเค้นตามยาวและสูตรของความเค้นตามยาว, ความหมายของ ความเครียดตามยาวและสูตรของเครียดตามยาว, ความหมายของ โมดูลัสของยังและสูตรโมดูลัสของยัง, การหางาน ในการดึงวัตถุให้ยืดออกตามยาว, การหาพลังงานศักย์ยืดหยุ่น

บทที่ 2 : สมบัติเชิงกลของของเหลว

เนื้อหาของบทเรียน : ความหนาแน่น และความหนาแน่นสัมพัทธ์, ความดันที่เกิดจากแรงกดบนพื้น, ความดันในของเหลว ความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ ความดันบรรยากาศ, แรงดันของของเหลว ที่ความลึกต่างๆกัน และแรงดันเฉลี่ยของด้านข้าง, แรงดันของน้ำเหนือประตูกันน้ำ หรือเหนือเขื่อน, เครื่องมือวัดความดันของของไหล โดยใช้หลักการของบารอมิเตอร์ปรอท, กฏของพาสคัล เครื่องอัดไฮดรอลิก การได้เปรียบเชิงกล การเพิ่มการได้เปรียบเชิงกลโดยการใช้คาน, แรงลอยตัวในของเหลว และหลักการของอาร์คิมีดีส, ความตึงผิวของของเหลว, ความหนืด แรงหนืด และกฏของสโตกส์, พลศาสตร์ของไหล อัตราการไหลและสมการแบร์นูลี

บทที่ 3 : ความร้อน สมบัติเชิงกลของแก๊สและทษฏีจลน์

เนื้อหาของบทเรียน :

ส่วนแรก: เรื่องความร้อน สูตรสำหรับการเปลี่ยนอุณหภูมิไปมาระหว่างกันและการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อน, สถานนะของสาร, พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสารค่าความจุความร้อนจำเพาะ และค่าความจุความร้อน, พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสารค่าความร้อนแฝงจำเพาะของวัตถุ, สมดุลความร้อน
ส่วนที่สอง: สมบัติเชิงกลของแก๊ส และกฏของแก๊ส, กฏของแก๊สและเลขอาโวกาโด
ส่วนที่สาม: ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส พลังงานจลน์เฉลี่ย พลังงานจลน์เฉลี่ยนของโมเลกุลและอัตราเร็วของโมเลกุล, พลังงานภายในระบบของแก๊ส กฏข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์
บทที่ 4 : ปรากฎการณ์คลื่น

เนื้อหาของบทเรียน : ชนิดของคลื่นและสูตรที่ใช้คำนวณ, สมบัติของคลื่น สมบัติการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก สมบัติการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ, สมบัติการหักเหของคลื่นน้ำ และหลักการเขียนหน้าคลื่นการหักเหของคลื่นน้ำ, สมบัติการแทรกสอด แหล่งกำเนิดอาพันธ์ และสูตรที่ใช้คำนวณ, สมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นน้ำ, คลื่นนิ่งและคลื่นนิ่งในเส้นเชือก การสั้นพ้อง ความถี่ธรรมชาติ